•  
 •  

Dokumenty

Návrhy VZN

 • VZN č.1/2019
  13.12.2019 | 2824.86 kb
 • VZN č.1/2018
  10.01.2019 | 2779.53 kb
 • VZN č.3/2015
  o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Rokytovciach
  31.05.2017 | 242.6 kb
 • VZN č.2/2015
  o ochrane životného prostredia a o verejnom poriadku v obci Rokytovce
  31.05.2017 | 301.44 kb
 • VZN č.1/2015
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016
  31.05.2017 | 449.89 kb

Rozpočet obce

Dokumenty

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:30

Obedňajšia prestávka
12:00 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár