•  
  •  

Aktuality

Vianočný pozdrav

 31.05.2015

Vážení spoluobčania!
     Čas rýchlo beží a opäť nás posunul na prah vianočných sviatkov. Vianoce to sú spomienky na detstvo, tradície, vôňa medu a ihličia, ale aj otvorené srdcia, spoločné stretnutia rodín a tiež duchovné naplnenie z posolstva, ktoré je späté s Vianocami.
   Je to obdobie, na ktoré netrpezlivo čakáme, leto ich čaro a výnimočnosť nás naplňujú pocitmi šťastia, pohody a harmónie.
     Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť.
     Blikajúce sviečky - symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďačnosťou prijíma teple ľudské slovo, pohladenie, či len pohľad a svet sa zrazu stáva krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého.
Tíško znejú koledy, Ticha noc - rozciťuje naše srdcia.
     V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú.
     Vianočné sviatky - čas radosti, si vychutnajme so všetkými čo k ním patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty, a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.
Milí spoluobčania, chcem Vám všetkým poďakovať za pomoc a podporu pri budovaní našej obce.     Ďakujem Vám všetkým za doterajšiu dôveru v moju prácu a prácu mojich spolupracovníkov. Pevne verím, že i naďalej budeme pracovať pre Vás - občanov obce.
     Na záver Vám Vážený spoluobčania, želám, aby ste vianočné sviatky strávili v radosti, pokoji, porozumení, v novej nádeji a nový rok 2016 nech Vám prinesie mnoho úspechov, optimizmus a vieru v lepšiu budúcnosť.
Zo srdca prajú Viera Palejová starostka obce poslanci OZ, a celý kolektív OcÚ.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka
12:00 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár