•  
  •  

Aktuality

Rekonštrukcia cesty

 20.05.2020

Účel akcie:Rekonštrukcia cesty II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce.

Dotknutá obec:Krásny Brod, Malá Poľana, Rokytovce (okresy: Medzilaborce, Stropkov)

Príslušný orgán:Okresný úrad Medzilaborce odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierová 4, 06801 Medzilaborce

Navrhovateľ: Prešovský samosprávny kraj IČO Navrhovateľa: 37870475

Povoľujúci orgán:Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierová 4, 06801 Medzilaborce 


  • 20.05.2020 | 0 b

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka
12:00 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár