•  
  •  

Aktuality

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Rokytovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 13.03.2023

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:30

Obedňajšia prestávka
12:00 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár