SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.rokytovce.sk spravuje Obec Rokytovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rokytovce

Adresa:

Obecný úrad Rokytovce 
Rokytovce 75
068 01 Medzilaborce

IČO: 00690112

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Medzilaborce
Región: Laborecké združenie miest a obcí
Počet obyvateľov: 161
Rozloha: 738 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1437

Starosta: Ivan Zavacký

E-mail: obec.rokytovce@gmail.com
Tel.: 057 / 732 16 07
Mobil: 0917 944 013

 

Kompetencie:
Obec Rokytovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Rokytovce je zriadený na Mestskom úrade v: Medzilaborciach

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk