SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Rokytovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
61/002/22 Dodatok č.1 Splátkový kalendár Odb.: Rokytovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
01/2024 Zimná údržba komunikácií Odb.: Rokytovce
Dod.: Galan Miroslav
0 €
Dodatok 1/2024 poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Rokytovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
RA-SNCA/20201799 Elektronická pečať Odb.: Rokytovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
RT-12092023-01 Zmluva o vytvorení webstránky Odb.: Rokytovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
23/313 audit účtovnej závierky Odb.: Rokytovce
Dod.: Ing. Janka Herpáková
420 €
Generované portálom Uradne.sk