SlovenskýEnglish

Súčasnosť

K 31.12.2012 je v našej obci 189 obyvateľov, z toho 88 žien, 101 mužov  (31 detí do 18 rokov), zapísaných Rómov-20 z toho 7 žien a 13 mužov. Na dôchodku je 62 občanov, 9 ľudí pracuje mimo SR.

V obci je 56 obývaných a 10 neobývaných domov, 1 budova obecného úradu, spolu so sálou a obecnou galériou Endi,  Dom smútku, 1 pravoslávny chrám, 1 gréckokatolícky chrám, zvonica, 2 maštale- v jednej podniká I. Braso (firma Desa Braso Ján),  na dolnom konci firma Agromon s r.o. Krásny Brod-voľný chov dobytka.

V strede obce je postavená drevená socha Drevorubača.(zhotovili P.Macko, L.Kostilnik, M. Kostilnik, pod vedením rezbára Františka Lakatu. vedľa stojí Motorest vo vlastníctve súkromného podnikateľa Piru Stanislava. Postrádame predajňou potravín, preto ľudia musia chodiť na nákupy základných potravín do Medzilaboriec alebo inde.