SlovenskýEnglish

Kronika obce

Na návrh nebohého Emila Libaka – prvého starostu obce po politických zmenách v krajine 2.4.1993 za kronikára obce bol schválený Mgr. František Lakata - učiteľ ZŠ na dôchodku. Veľa cenných podkladov poskytol PhDr. Andrej Kováč CSc., rodák z Rokytoviec, bývalý pedagóg FF UPJŠ v Prešove, známy historik, teraz na dôchodku. Kronika je písaná miestnym dialektom. Dôležite údalosti obce z kroniky:

 • 1437 - prvá písomná zmienka o obci
 • 1599 - zápis o obci v národnom archíve v Budapešti
 • 1715 - v obci 8 opustených a 10 obývaných domov
 • 1783 - tragicky zahynul Matvej Čičvakov
 • 1842 - začala sa výstavby nového chrámu z kameňa
 • 1848/49 - ľudia odchádzajú za pracou do Ameriky
 • 1849 - obcou prechádzajú ruské vojská do Uhorska
 • 1904/1906 - výstavba prvej školy v obci
 • 1921 - výstavba koľajky Bystrá – Medzilaborce
 • 1938 - egyptská choroba v obci
 • 1944 - evakuácia občanov počas prechodu frontu
 • 1947 - obec navštívil spisovateľ Ivan Olbracht
 • 1948 - obec navštívil P. Horov a V. Mihalik
 • 1949 - prvý telefón v obci a zavedenie elektriny
 • 1949 - obcou premáva autobus na trase Medzilaborce - Stropkov
 • 1950 - rekonštrukcia cesty Malá Poľana- Rokytovce- Krásny Brod a  regulácia potoka Rokytovka
 • 1951 - prvé vysielanie obecného rozhlasu
 • 1952 - štúdio koliba natočilo film o živote v obci
 • 1965 - v akcii „ Z“ započatá výstavba budovy predajne potravín a pohostinstva
 • 1965 - obec administratívne pripojená k obci Krásny Brod